วันอังคารที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2553

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ३ ที่ชนะเลิศการแข่งกันในงานมหกรรมดนตรี นาฏศิลป์ของเขตพื้นที่การศึกษาพังงา

เด็กหญิงอัจจิมา ล้ำถาวรวงค์ คิดเลขเร็ว
เด็กหญิงรักษิณา เทพเสฐียร ร้องเพลวชาติ
เด็กหญิงนรีรัตน์ เทพเสฐียร ร้องเพลงชาติ
เด้กหญิงจริยาวดี ทองเจิม ร้องเพลงชาติ
เด้กหญิงกนกวรรณ คงแก้ว ร้องเพลงชาติ
เดด้กหญิงธนพร คงรักษา ร้องเพลงชาติ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น