วันพุธที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2553

วันอังคารที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2553

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ३ ที่ชนะเลิศการแข่งกันในงานมหกรรมดนตรี นาฏศิลป์ของเขตพื้นที่การศึกษาพังงา

เด็กหญิงอัจจิมา ล้ำถาวรวงค์ คิดเลขเร็ว
เด็กหญิงรักษิณา เทพเสฐียร ร้องเพลวชาติ
เด็กหญิงนรีรัตน์ เทพเสฐียร ร้องเพลงชาติ
เด้กหญิงจริยาวดี ทองเจิม ร้องเพลงชาติ
เด้กหญิงกนกวรรณ คงแก้ว ร้องเพลงชาติ
เดด้กหญิงธนพร คงรักษา ร้องเพลงชาติ


วันจันทร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2553

ฮารีรายอ 2553

ข้าวสารที่ใช้ส่งวะกาตฟิรยะในวันอีดอิลฟิตริ
หลานชาย...ผมน้องอูเซนครับ

น้องสาวสุดท้อง
คนนั่งข้างหลานชาย
น้องสาว,หลานชาย

ช่วยกันหั่นเนื้อเพื่อใช้ทำอาหารเลี้ยงในวันอีดรุ่งขึ้น
ผู้ชายหั่นกันคนละไม้ละมือ
ต้มเนื้อกินกัน
มีคนหั่นให้กิน

บรรยากาศก่อนละหมาด
กินอาหาร
แกงเนื้ออร่อยมาก.... กี่จานแล้วครับ